ภาพกิจกรรม
เรียนผู้ปกครองทุกท่านค่ะ ขอให้นักเรียนสแกน QR code กลุ่มไลน์ของนักเรียนในแต่ละห้องเรียนค่ะ เพื่อใช้สำหรับการสื่อสาร และกำกับติดตาม ในการจัดการเรียนการสอนค่ะ...
อนุบาล 1
อนุบาล2/1
อนุบาล2/2
อนุบาล2/3
อนุบาล3/1
อนุบาล3/2
อนุบาล3/3
ป.1/1
ป.1/2
ป.1/3
ป.2/1
ป.2/2
ป.2/3
ป.3/1
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,15:52   อ่าน 59 ครั้ง