กิจกรรมวันแม่พรหมพิกุลทอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   

 ผอ.จำลอง  น้อยวานิช   เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งช่าติ  ซึ่งในงานนี้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ตัวอย่าง
แม่ดีเด่น   ลูกดีเด่น  และนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านต่างๆ   ในระดับเขตพื้นที่และระดับโรงเรียน

 

   

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 20:50 น.