ถวายสัตย์ปฏิญาณในการทำความดีตามโครงการ ๘๔ ล้านความดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช   มอบหมายให้รองฯชำนาญ  โพธิ์เอม  เป็นประธานในการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณในการทำความดี
ตามโครงการ  84  ล้านความดี  สพฐ.  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  84  พรรษา   วันที่  5  ธันวาคม  2554   โดยทำพิธีในวันที่  22   สิงหาคม   เวลา  09.09  น.

   

 

       

   

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 20:47 น.