ค่ายวิทยาศาสตร์พรหมพิกุลทอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2011 เวลา 15:47 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  เป็นประธานเปิดค่ายวิทยาศาสตร์   ของโรงเรียนพรหมพิกุลทอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้  และเปิดโลกทัศน์
 ให้กับนักเรียน   ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยวิธีนำแหล่งเรียนรู้สู่โรงเรียน  และแสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ของครูและผู้เรียนต่อชุมชน
มีกิจกรรมฐานความรู้  ประกอบด้วยฐานต่างๆ  ดังนี้  ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่  เครื่องเล่น  และการประดิษฐ์ของเล่นที่อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์
โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  ความรู้เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้า  โดย  บริษัทเฟดเดอรัลอิเลคทริค  ชาร์ป  นิทรรศการความรู้และผลงาน
นักเรียนชั้นอนุบาล- ป.6 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดหัวคู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2011 เวลา 07:58 น.