เปิดป้ายครูของแผ่นดิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2011 เวลา 19:54 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย  "พระผู้เป็นครูแห่งแผ่นดิน"

ตามมติคณะรัฐมนตรี  เห็นชอบการถวายพระราชสมัญญานาม  "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  5  ธันวาคม  2554 
 
ณ  บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนพรหมพิกุลทอง  เมื่อวันที่  12  กันยายน  ที่ผ่านมา 

 

     

 

  

 

  

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2011 เวลา 10:38 น.