ประเมินคุณธรรมจริยธรรมจากมูลนิธิธารน้ำใจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2011 เวลา 20:12 น.

ผอ.จำลอง   น้อยวานิช  คณะกรรมการสถานศึกษา  นายก อบต.ราชาเทวะ  นายทรงชัย  นกขมิ้น    คณะครูและนักเรียน โรงเรียนพรหมพิกุลทอง
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ “โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น" 
จาก มูลนิธิธารน้ำใจ  เพื่อรับการประเมินประเภทสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
เมื่อวันที่  13  กันยายน  ที่ผ่านมา

   

 

    

 

  

 

  

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 กันยายน 2011 เวลา 20:32 น.