พระธรรมทูตแสดงธรรมเทศนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2011 เวลา 12:38 น.

 

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  เป็นประธาน  ในการจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 

โดยมีพระครูพิศาลวุฒิกิจ  เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นพระธรรมฑูต แสดงธรรมให้กับคณะครูและนักเรียน

โรงเรียนพรหมพิกุลทอง  ณ  อาคารอเนกประสงค์  วันที่  15  กันยายน ที่ผ่านมา