รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2011 เวลา 15:48 น.

 

 

 ผอ.จำลอง  น้อยวาานิช  แสดงความยินดีกับ  นักเรียนพรหมพิกุลทอง 
ที่รับรางวัลเขียนเรียงความ  "หนูรักสุวรรณภูมิ"  จัดโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ณ  โรงแรมมิราเคิล  สุวรรณภูมิ  แอร์พอร์ต  เมื่อ  26  กันยายน 2554  โดยเด็กหญิงพรสิตา   แย้มงาม 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3  รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  1  พร้อมโล่และเงินรางวัล  3,000  บาท
มีคุณครูเกวลี   บุญเฉลียว  ครูนัทฐิรา   ขวัญเมือง   เป็นครูประจำชั้น  และผู้ฝึกสอน 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 16:56 น.