รับรางวัลคะแนนผ่านเกณฑ์เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 16:52 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  แสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสุมินตรา   ทับรอด  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 
ที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ได้รับรางวัล  500  บาท  พร้อมเกียรติบัตร  โดยมีคุณครูอารี  บุญเฉลียว  เป็นผู้ฝึกสอน 

 

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 28 กันยายน 2011 เวลา 16:57 น.