อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2011 เวลา 17:20 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  เป็นประธานในการเปิดอบรม  การประกันคุณภาพการศึกษา   โดย  ดร.ดิเรก  มีสมดี และคณะ  เป็นวิทยากรในการอบรม
ทั้งนี้ มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ  เข้าร่วมอบรมกับโรงเรียนพรหมพิกุลทอง  ได้แก่ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์  
โรงเรียนคลองลาดกระบัง  โรงเรียนเทวะคลองตรง  และโรงเรียนวัดหัวคู้