เทอดพระเกียรติ "วันวชิราวุธ" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:20 น.

 

 

 ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  เป็นประธานเปิดงานใน "วันวชิราวุธ"  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง
กิจการเสือป่าและลูกเสือ  รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต
ทางการจึงกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 
เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

   

 

   

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:59 น.