เข้าค่ายลูกเสือ อบต.ราชาเทวะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2011 เวลา 16:24 น.


ผอ.จำลอง  น้อยวานิช นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือโครงการผู้นำเยาวชนตำบลราชาเทวะห่างไกลยาเสพติด 
ณ ค่ายลูกเสือบ้านริมน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ 
ระหว่างวันที่ 16 - 18  พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา 
 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2011 เวลา 16:51 น.