กีฬาสีพรหมพิกุลทอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:31 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียน  โดยแบ่งนักเรียนเป็น  2  สี  คือ  สีชมพูและสีส้ม  ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย
จัดการแข่งขัน  ณ  สนามกีฬา  อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนพรหมพิกุลทอง  เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2554  ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:55 น.