โรงเรียน MOU ทางวิชาการกับ สพป.สป.2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2012 เวลา 09:29 น.

 

    ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง  นายคำรณ  ด้วงเจริญ  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และนายวิชา  กุมภาพันธ์  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงนาม ทำ MOU  ทางวิชาการกับ นางอรฤดี  พูลศรี 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  ในพิธีลงนามการส่งมอบบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555 เพื่อแสดงเจตนา
ในการมุ่งมั่นพัฒนายกระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2555 ให้สู่ขึ้นจากที่ผ่านมา มุ่งเน้นการพัฒนาครูให้เป็นครูสายพันธุ์ใหม่
ตอบสนองนโยบายเปิดประตูสู่อาเซียน นโยบายแท็บเล็ตของรัฐบาล โดยก่อนการลงนามนางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการฯ
ได้ให้นโยบายและแนวทางปฏิบัติแก่บรรดาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าประชุมรับทราบนโยบาย และร่วมรับทราบในพิธีลงนามใน MOU ดังกล่าว  
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา   

  

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2012 เวลา 09:40 น.