ประชุมผู้ปกครองเตรียมความพร้อม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:13 น.

 

 

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา  2555
และเพื่อชี้แจง  นำเสนอผลงานที่โรงเรียนทำมาในปีการศึกษา2554 โดยผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2555

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:20 น.