ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:21 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช   นำคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่  24 - 25  เมษายน  2555  ที่ผ่านมา