วันแห่งความสำเร็จนักเรียนชั้น ป.6 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:28 น.

ผอ.จำลอง  น้ยอวานิช  เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เนื่องในโอกาสจบการศึกษา
และยังได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และ นักเรียนที่เสียสละทำงานให้กับโรงเรียน 
เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2555  ที่ผ่านมา