ศน.ตรวจเยี่ยมติดตามการเปิดภาคเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:56 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  ต้อนรับ  ศน.นวลฉวี   คนเที่ยง  ศึกษานิเทศก์จาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2 
ที่มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนพรหมพิกุลทอง  วันที่  8  พฤษภาคม  2555

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:15 น.