พิธีไหว้ครู PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012 เวลา 08:45 น.

 

 

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง  เป็นประธานในพิธีไหว้ครู   ของโรงเรียนพรหมพิกุลทอง  ปีการศึกษา 2555

โดยมีนักเรียนในแต่ละระดับชั้น  นำพานธูปเทียน  พานดอกไม้  ไหว้ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที  

มีพิธีเจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล  และมีการมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่สอน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  ในระดับเหรียญทอง  เหรีญเงิน  และได้คุณภาพบรรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ  ปีการศึกษา  2554   ในวันพฤหัสบดีที่  14   มิถุนายน  ที่ผ่านมา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2012 เวลา 09:11 น.