ชนะเลิศการแข่งขันทางวิชาการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2012 เวลา 10:42 น.

 

 

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัตอบปัญหา  โครงการ  "เยาวชนคนเก่ง"  ประจำปี   2555
เปิดสมองประลองปัญญากับ  "สารานุกรมไทยปี  3"  ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน  โครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ปีที่  9
เฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา  เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  ที่ผ่านมา
 

  

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2012 เวลา 11:12 น.