แสดงความยินดีการเลื่อนตำแหน่งและจบการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2012 เวลา 10:52 น.

 

 

 

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  ร่วมแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรในโรงเรียน
ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะและจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต  จำนวน  4  คน ดังนี้

ครูวัชรี  ตรุษสารท  ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น  ครูชำนาญการพิเศษ
ครูดาวประกาย    ระโส  ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น  ครูชำนาญการ
ครูสุรวิทย์    ปานทน และครูรสสุคนธ์    ทองทา   จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต  
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบัานสมเด็จเจ้าพระยา   สาขาบริหารการศึกษา

เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:10 น.