การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรม บ้าน วัด โรงเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย jariya   
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2012 เวลา 13:14 น.

        คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพรหมพิกุลทอง ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติธรรมบ้าน วัด โรงเรียน โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

ระยะที่ 2 หลักสูตรพัฒนาครูทุกคนของโรงเรียนดี ศรีตำบล ในโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล เมื่อวันที่ 15 - 19 กันยายน 2555 ณ ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ

อ.เมืองฯ จ. สมุทรปราการ ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2012 เวลา 13:51 น.