บรรยากาศในการเปิดภาคเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 01 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:19 น.

  ผ.จำลอง    น้อวยวานิช   ให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียน  เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:11 น.