อบรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:36 น.

ผอ.จำลอง   น้อยวานิช  กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนคุณภาพสื่ออิเลกทรอนิกส์  
ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อนำไปเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน  ในวันที่  31  ตุลาคม  ที่ผ่านมา