มอบ Tablets ให้นักเรียนชั้น ป.1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:21 น.

 ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  มอบคอมพิวเตอร์พกพา Tablets  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา  2555 ระยะที่  2  ตามโครงการ  One  Tablet  Per  Child  จำนวน  118  เครื่อง
เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน  มอบเมื่อวันที่  28   พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:54 น.