กิจกรรมวันพ่อ 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 14:21 น.

 

ผอ.จำลอง   น้อยวานิช   เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
โดยคุณครูนัทฐิรา  ขวัญเมือง   เจ้าของโครงการวันสำคัญของชาติ  ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
ถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์การจัดงาน  วันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม ของทุกปี  ซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และมีพระอาจารย์บรรลือ   ปวโร 
พระคุณเจ้าจากวัดธรรมมงคล   มาบรรยายธรรมะให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และนักเรียน  ในวันที่  4  ธันวาคม  ที่ผ่านมา
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2012 เวลา 14:45 น.