ร่วมกิจกรรมวันครู 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2013 เวลา 09:14 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพรหมพิกุลทอง  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู  2556

และขอแสดงความยินดีกับ ท่านผอ.จำลอง  น้อยวานิช  คุณครูนัทฐิรา  ขวัญเมือง  
คุณครูดาวประกาย  ระโส  ที่ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น  ประจำปี  2555
ท่านประธานคำรณ   ด้วงเจริญ  และคุณครูอดิศักดิื  กลิ่นจันทร์  รับรางวัล  คณะกรรมการเขตฯ

คุณครูสิรินธร   ศิริทอง  คุณครูเกวลี  บุญเฉลียว  คุณครูวาสนา  กลิ่นเอี่ยม  คุณครูสุรวิทย์  ปานทน และคุณครูดาวประกาย  ระโส
ได้รับรางวัล  หนึ่งแสนครูดี   เมื่อวันที่  16  มกราคม  ที่ผ่านมา  ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2013 เวลา 12:53 น.