ประชุมคนขับรถรับ-ส่งนักเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2013 เวลา 14:06 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช   ประชุมชี้แจงระเบียบของโรงเรียน   เรื่องการขับรถรับ - ส่งนักเรียน

ของโรงเรียนพรหมพิกุลทอง  ให้กับคนขับรถ  และ  คนเปิดประตูรถนักเรียน 

โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ   เมื่อวันที่ 29  พฤษภาคม ที่ผ่านมา

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2013 เวลา 14:34 น.