รับมอบหนังสือจาก ทอท. PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2013 เวลา 14:34 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  มอบหมายให้คุณครูเกวลี  บุญเฉลียว  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นำตัวแทนครูและนักเรียน  ไปรับมอบหนังสือ โครงการมอบความรู้สู่ชุมชนสร้างสัมพันธ์สมานฉันท์สุวรรณภูมิ  ปีที่ 6

ของ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   เมื่อวันที่  6  มิถุนายน  ที่ผ่านมา