งานวันไหว้ครู ปี 2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 14:19 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช   เป็นประธานในการจัดงานวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเคารพสักการะต่อครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของไทย  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนพรหมพิกุลทอง  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา