รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 13:38 น.

ผอ.จำลอง   น้อยวานิช  นำคณะครูและนักเรียน  ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด

เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 13:51 น.