เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 13:51 น.

ผอ.จำลอง น้อยวานิช เป็นประธานเปิดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โดยพระอาจารย์มากร์วิทย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โดยใช้ธรรมะช่วยฝึกการพัฒนาตนเองให้กับนักเรียนทุกคน  เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน  ที่ผ่านมา