ทบทวนคำปฏิญาณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2013 เวลา 13:59 น.

 

 

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันงานสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556
เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจัดให้มีการสวนสนามในโรงเรียน
ร่วมแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ
เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง ผู้กำกับและลูกเสือ/เนตรนารีได้ถวายสักการะ ถวายราชสดุดี
และสวนสนามต่อพระบรมฉายาลักษณ์ผู้ซึ่งเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
และเพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริงและให้ลูกเสือ/เนตรนารีเห็น
ความสำคัญของกิจการลูกเสือและเรียนรู้อย่างมีความสุข   เมื่อวันที่ 1  กรกฎาคม  ที่ผ่านมา