ประเมิน โรงเรียนดีศรีตำบล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2013 เวลา 14:19 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช คณะครู นักเรียน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนพรหมพิกุลทอง

ได้รับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล  จากคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล นำโดย
ท่านรองภูมินันท์   ขวัญเมือง   รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2   และคณะกรรมการ

ผลการประเมินคือ  โรงเรียนพรหมพิกุลทอง  ผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล   ได้รับป้ายรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล

และโล่เชิดชูเกียรติ  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2013 เวลา 14:35 น.