กิจกรรมวันแม่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2013 เวลา 11:15 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
และคุณครูนัทฐิรา  ขวัญเมือง  หัวหน้าโครงการวันสำคัญกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ในกิจกรรมครั้งนี้ มีการมอบเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ตัวอย่าง
ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณแม่ผู้เป็นแบบอย่างของสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์มาเป็นคุณแม่ตัวอย่าง  คือคุณแม่สมบุญชาติ  ขำเมือง
และคุณแม่ดีเด่น  จำนวน  24  ราย  และนักเรียนดีเด่น  จำนวน  24  ราย
มีการจัดนิทรรศการผลงานด้านวิชาการ  และการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพรหมพิกุลทอง 
ประจำปีการศึกษา  2556 เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  ที่ผ่านมา

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2013 เวลา 13:32 น.