สามัคคีตลาดนัดพอเพียง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2013 เวลา 13:52 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  ร่วมอุดหนุนและให้กำลังใจนักเรียนใน
"กิจกรรมสามัคคีตลาดนัดพอเพียง" ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานศึกษาพอเพียง  โดยนักเรียนแต่ละห้องเรียนได้นำอาหารและสินค้า
ที่ทำเองมาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา

 
 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 ตุลาคม 2013 เวลา 15:23 น.