จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:12 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  เป็นประธานในพิธีราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวชิราวุธ
โดยคุณครูนัทฐิรา  ขวัญเมือง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
กล่าวรายงานแด่ประธานในพิธี  นอกจากนี้ กองลูกเสือ-เนตรนารี บําเพ็ญ ประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ
เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน  ที่ผ่านมา

  

 

 

 

 

 

  

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:29 น.