ร่วมงานวันครู 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันอังคารที่ 21 มกราคม 2014 เวลา 14:18 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช และ คณะครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง  ร่วมงานวันครู

ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ที่จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 (สพป.สป.2)

ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อน้อมจิตวันทา กตัญญูตา บูชาครู

ในงานนี้มีคณะครูของโรงเรียนพรหมพิกุลทอง รับรางวัลครูอาวุโส  จำนวน 2 คน และ

รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  จำนวน  5  คน  เมื่อวันที่  16  มกราคม 2557  ที่่ผานมา

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 21 มกราคม 2014 เวลา 14:32 น.