จัดกิจกรรมกีฬาสี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:29 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีภายในของโรงเรียน 
โดยได้แบ่งนักเรียนเป็น 2 สี คือ สีชมพู และ สีส้ม
มีการจัดแข่งขันทั้งประเภทกีฬา และ กรีฑา เพื่อเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย
ให้นักเรียน  และสอนให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ  และรู้อภัย

เมื่อวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:50 น.