งานวันแห่งความสำเร็จนักเรียนชั้น ป.6 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันอังคารที่ 29 เมษายน 2014 เวลา 11:15 น.

 

 ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  เป็นประธานเปิดงานวันแห่งความสำเร็จ  ของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ประจําปีการศึกษา 2556 โดยจัดให้มีการมอบทุนการศึกษา และการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนทีมีความประพฤติยอดเยี่ยม   

นักเรียนทีมีผลงานดีเด่น ทางด้านวิชาการ    นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียน    และมอบระเบียนแสดงผลการเรียน

แก่นักเรียนชันประถมศึกษาปีที  6 เมื่อวันที่ 31  มีนาคม  2557  ที่ผ่านมา

  

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 เมษายน 2014 เวลา 11:48 น.