กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพุธที่ 02 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:11 น.

 

นายจำลอง  น้อยวานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง 
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันงานสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ   
ประจําปี 2557 เพื่อ เป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   
ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง  โดยให้มีการสวนสนาม
ร่วมแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนคําปฏิญาณต่อองค์พระประมุข
คณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง 
ในวันที่  1  กรกฎาคมที่ผ่านมา  

      

   

  

 

 

 

   

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 02 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:18 น.