ชนะเลิศกิจกรรมระดับเขต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:17 น.

 

 

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  ร่วมแสดงความยินดี กับ นักเรียนและคณะครู

ที่ชนะเลิศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย

1. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
2. การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6  
3. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3   
4. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
5. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
6. การตอบปัญหาสารานุกรมไทย ป.4- ป.6

ซึ่งรายการที่ 1 - 5 ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ไปแข่งขันในระดับภาค ในเดือนธันวาคมนี้

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:58 น.