กิจกรรมกีฬาสี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2015 เวลา 11:02 น.

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

ที่จัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา และสมรรถภาพทางกายให้กับนักเรียน

และสอนให้รู้จักการรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  โดยได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2  สี คือ สีส้ม และ สีชมพู

มีการแข่งขันทั้งประเภทกรีฑา และ กีฬา เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2015 เวลา 11:29 น.