ประชุมผู้ปกครอง 2558 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 12:59 น.

 

 

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง   เป็นประธานเปิดงาน

วันประชุมผู้ปกครอง  และกล่าวทักทาย  และแนะนำกิจกรรมของโรงเรียนต่อผุ้ปกครอง

ของนักเรียนชั้นอุยาล 1-  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคมที่ผ่านมา

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 13:21 น.