พิธีไหว้ครู PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 13:21 น.

 

ผอ.จำลอง    น้อยวานิช  ผู้อำนวยโรงเรียนพรหมพิกุลทอง  เป็นประธานเปิดงานวันไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา  2558 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเคารพสักการะต่อครูอาจารย์

ผู้มีพระคุณ  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยมีประธานและคณะกรรมการสถานศึกษา

เข้าร่วมงานดังกล่าว  เมื่อวันที่ 11  มิถุนายน  ที่ผ่านมา

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2015 เวลา 08:45 น.