อบรม smss PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2015 เวลา 14:10 น.

 

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  เป็นประธานเปิดการอบรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา SMSS

ให้กับคณะครูและบุคลากร  เพื่อเป็นการตอบรับต่อนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการ เขต 2 ที่สนับสนุนให้ใช้ระบบนี้เพื่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2015 เวลา 10:55 น.