ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการ - มอบเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ภาษาไทยเพชรยอดมงกฎ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2011 เวลา 23:50 น.
ดัชนีบทความ
ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการ
มอบเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ภาษาไทยเพชรยอดมงกฎ
มอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
มอบเกียรติบัตรชนะเลิศสารานุกรมไทย
มอบเกียรติบัตรวันแม่ 54
มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับกลุ่มบางพลี 1
ทุกหน้า

 

  

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  มอบเกียรติบัตรให้กับ  เด็กหญิงปริม   วินุราช  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3  โดยมีคุณครูเกวลี   บุญเฉลียว  เป็นครูประจำชั้น
เนื่องจากได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่  8 แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2011 เวลา 15:04 น.