ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการ - มอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2011 เวลา 23:50 น.
ดัชนีบทความ
ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการ
มอบเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ภาษาไทยเพชรยอดมงกฎ
มอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
มอบเกียรติบัตรชนะเลิศสารานุกรมไทย
มอบเกียรติบัตรวันแม่ 54
มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับกลุ่มบางพลี 1
ทุกหน้า

  

ผอ.จำลอง   น้อยวานิช  ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายทรงวุฒติ   เวชปรีชา  ที่ได้รับประทานโล่รางวัลชนะเลิศ  
การประกวดวาดภาพ แม่ของฉัน  จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา 
ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  ในงาน  "มหกรรมศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมความกตัญญูกตเวที"  และเด็กหญิงชนิสรา   วงศ์สุวรรณ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2554  ณ  หอประชุมพิฆเนศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันอังคารที่  9  สิงหาคม  ที่ผ่านมา

 

 

 

    

     

 แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2011 เวลา 15:04 น.