ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการ - มอบเกียรติบัตรชนะเลิศสารานุกรมไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2011 เวลา 23:50 น.
ดัชนีบทความ
ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการ
มอบเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ภาษาไทยเพชรยอดมงกฎ
มอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
มอบเกียรติบัตรชนะเลิศสารานุกรมไทย
มอบเกียรติบัตรวันแม่ 54
มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับกลุ่มบางพลี 1
ทุกหน้า

  

 

 

 

 ผอ.จำลอง   น้อยวานิช  มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กหญิงณัฐณิชา   สุหงษา  เด็กหญิงพรสิตา   แย้มนาม  และเด็กหญิงปริม   วินุราช  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย    ซึ่งจัดโดย  ท่าอากาศยานสุวรณณภูมิ  

 


  แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2011 เวลา 15:04 น.