ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการ - มอบเกียรติบัตรวันแม่ 54 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย daoprakai   
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2011 เวลา 23:50 น.
ดัชนีบทความ
ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการ
มอบเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ภาษาไทยเพชรยอดมงกฎ
มอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ
มอบเกียรติบัตรชนะเลิศสารานุกรมไทย
มอบเกียรติบัตรวันแม่ 54
มอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับกลุ่มบางพลี 1
ทุกหน้า

 

ผอ.จำลอง  น้อยวานิช  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะกิจกรรมการแข่งขัน  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2011 เวลา 15:04 น.